Cảm Âm

Đại Ngư – Sáo Dizi khớp đồng – Sáo trúc Lãng TửĐại Ngư – Sáo Dizi khớp đồng – Sáo trúc Lãng Tử.
Website mua hàng: https://saotruclangtu.com
Học thổi sáo: https://hocthoisao.net và https://cachthoisao.com
Tìm hiểu đầy đủ về sáo: https://tieusao.net

Cảm âm Đại Ngư:
Nhạc dạo.
L S L R’ L S L M’ L S L F’ M’ , D’
L S L R’ L S L M’ D’~
L S L R’ L S L M’ L S L F’ M’ , D’
S L R , S L R-D R
Vào bài
R F F S S L L D’-R’ D’ , L S
R F F S S L L , R ~ ,D
R F F S S L L D’-R’ D’ , L S
S L R , S L R-D~ R
R F S~, F R , R F S~, F L
L D’ R’ ~D’-R’ D’ L S F~ S L
R F S~, F-R , R F S~F~L
S L R , S L R-D R
DK
L D’ F’~,M’ L , L S F , F S L
L S F , R’ F’ M’ R’ D’ S~ L
L D’ F’~,M’ L , L S F ~ F S L
S L R , S L , R-D~ R

MUASAOTRUC.NET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *